קורס זה מהווה  המשך לקורס הקודם " קורות השואה במבוא לספרות הרבנית חלק א

בקורס זה נעסוק בסוגיות נוספות , הקורס יכלול שש מטלות ומבחן בסופו

להלן הנושאים שילמדו:

זכר לחורבן

סוגיית כ"צאן לטבח"

תנועת המוסר בכור ההיתוך

ברכת הגומל

הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב

עגונות , נישואין וגירושין